KHPTO – Nếu bạn không có những ứng dụng chuyên nghiệp để chỉnh sửa phụ đề phim trên Windows 10 Mobile (giới thiệu trên LBVMVT số 676) thì cũng có thể dùng bất kỳ trình soạn thảo nào để làm công việc này. File phụ đề phim thường có tên trùng với tên bộ phim, còn phần đuôi là .srt. Thực chất đây là một file text, cho nên bạn chỉ cần soạn, chỉnh sửa theo dạng văn bản (text) đơn thuần và lưu lại với đuôi .srt, hoặc đuôi .txt, rồi đổi ra .srt.

Nếu muốn có một ứng dụng biên tập phụ đề phim chuyên nghiệp cho máy tính chạy Windows, bạn có thể dùng Subtitle Workshop, download tại: www.videohelp.com/tools/Subtitle_Workshop.

Thành Công

nguồn
(http://www.khoahocphothong.com.vn/chi-nh-su-a-phu-de-phim-51541.html)

Source link

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây