[ad_1]

Thứ Sáu, ngày 05/01/2018 08:07 AM (GMT+7)


Những chuyến du hành vượt thời gian không chỉ tồn tại trên phim ảnh mà hoàn toàn có thể thực hiện được.

Trong video dưới đây, Brian Greene – Giáo sư môn vật lý và toán học của Đại học Colombia đã chỉ ra rằng những chuyến du hành xuyên thời gian là điều hoàn toàn có thể thực hiện được.

“;
html += “
“;
stt_pin_zplayer_cec9f1 = stt_pin_zplayer_cec9f1+1;
}

for(var i in pins)
{
html += “”;
}
if(total_pin_zplayer_cec9f1>1){
html += “

“;
}
if(html!=””){
pinList.html(“”);
}else{
pinList.html(“”);
}
},
//{set_onmini_change_zplayer_html5}
//{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5}
/* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
//{set_onmini_change_zplayer_[zplayer_cec9f1]}
/* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
});
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
});
/* Begin Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

/* End Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

//]]>

[ad_2]

vnreview link

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây