Sở KHCN TP.HCM trân trọng mời các tổ chức đề xuất và tham gia triển khai xây dựng bộ công cụ quản lý sáng kiến – chấm điểm hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo cơ sở trực tuyến.

Trong thời gian qua, hoạt động ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sáng kiến tại các cơ sở, quận huyện được đặc biệt quan tâm. Hàng loạt các sáng kiến, ứng dụng mới được các quận huyện, cơ sở triển khai đạt hiệu quả cao như ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý sốt xuất huyết, mô hình chăn nuôi bò sữa tiến tiến của Phân viện chăn nuôi Nam Bộ…

Nhằm nâng cao khả năng quản lý cơ sở dữ liệu sáng kiến tại cơ sở và hỗ trợ công tác chấm điểm hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo tại quận huyện trực tuyến, Sở KHCN TP.HCM thông báo về việc mời các tổ chức đề xuất và tham gia triển khai xây dựng bộ công cụ quản lý sáng kiến – chấm điểm hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo cơ sở trực tuyến. 

Bộ công cụ sẽ gồm có 4 chức năng chính bao gồm Chức năng cập nhật dữ liệu, Chức năng quản lý, Chức năng báo cáo thống kê, Chức năng Quản trị hệ thống.

Chức năng cập nhật dữ liệu cho phép cập nhật thêm thông tin mới có thể đã được phân loại trong quản lý để thuận lợi trong quá trình khai thác dữ liệu. Người dùng sẽ cập nhật các thông tin chi tiết, thông tin mở rộng… đảm bảo thông tin đầy đủ, rõ ràng phục vụ cho hoạt động lưu trữ, khai thác dữ liệu về sau.

Về chức năng quản lý cung cấp đầy đủ các công cụ cho phép quản lý theo từng lĩnh vực, đơn vị, tác giả… Đối với các lĩnh vực khác nhau, dữ liệu cần những thông tin lưu trữ khác nhau nên yêu cầu có thể mở rộng thêm các thuộc tính khi có phát sinh trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý dữ liệu trong hiện tại và tương lai.

Bộ công cụ cũng cần đáp ứng nhu cầu báo cáo, thống kê từ tổng hợp đến chi tiết của từng loại hình dữ liệu để người sử dụng có thể nắm bắt nhanh các thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý hay khai thác dữ liệu. Khi có số liệu thống kê, người dùng có thể kết xuất ra Excel phục vụ cho công tác chuyên môn.

Ngoài ra, bộ công cụ phải cung cấp đầy đủ các công cụ cho phép người quản trị thực hiện các hoạt động quản trị, phân quyền, cập nhật, thêm xóa, tra cứu… nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật hệ thống và được vận hành theo mong muốn của đơn vị quản lý.

Hồ sơ đăng ký tham gia gồm hồ sơ năng lực và thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu) có chữ ký và đóng dấu trực tiếp và file PDF thuyết minh nhiệm vụ.

Các cá nhân, tổ chức quan tâm có thể nộp hồ sơ về Phòng Quản lý KHCN Cơ sở – Sở KHCN TP.HCM, 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 22/6/2018.Source link pcworld.com.vn

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây